کلنگ‌زنی واحد کلرآلکالی پتروشیمی غدیر

مراسم کلنگ زنی پارک کلرآلکالی پتروشیمی غدیر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر برگزار شد. ساخت استیج، نور، صدا برداری، عکاسی و فیلم برداری و سایر اقدامات مورد نیاز این مراسم توسط نصر ایرانیان انجام شد.