درباره شرکت

 

درباره گروه شرکت های نصر ایرانیان

گروه شرکتهای نصر ایرانیان از سال ۱۳۹۵در حوزه خدمات فرهنگی به صنایع پتروشیمی آغاز به کار کرد و رفته رفته با گسترش فعالیت های خود و اخذ مجوزهای گسترده و تکمیل کارد فنی، تجهیزات و افزایش دانش کلیه کارکنان و مهندسین توانست در بسیاری از حوزه های مورد نیاز صنایع پتروشیمی از جمله خدمات فرهنگی، خدمات مستند سازی و تصویر، خدمات عمومی، خدمات فنی، خدمات مهندسی، خدمات گردشگری، خدمات آموزشی و خدمات حمل و نقل فعالیت خود را گسترش داد. نصر ایرانیان در زیر مجموعه خود بیش از ۱۰ شرکت و موسسه رسمی و بیش از ۱۵۰ نیروی کاری در تخصص های مختلف دارد و با بسیاری از شرکتهای پتروشیمی شناخته شده و بزرگ کشور همکاری دارد.