ساخت اِلمان ۷سین و رمضان پتروشیمی بندرامام

طراحی، ساخت و نصب اِلمان ۷سین و رمضان در پتروشیمی بندرامام