ساخت اِلمان لوگوی هلدینگ خلیج فارس

طراحی، ساخت و نصب اِلمان لوگوی هلدینگ خلیج فارس به سفارش پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس