اِلمان نوروز شهرک بعثت؛ شرکت عملیات غیرصنعتی

طراحی، ساخت و نصب المان نوروزی شهرک بعثت بندرماهشهر به سفارش شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی