برگزاری مراسم افتتاحیه پتروشیمی گچساران

مراسم افتتاحیه شرکت پتروشیمی گچساران با حضور رئیس جمهور توسط شرکت نصر ایرانیان انجام شد. ساخت سوله فوری در محل پروژه در ۲۴ ساعت، نصب نور پردازی طبق استانداردها، سیستم سرمایش، ساخت دکور و استیج، سیستم صوت و صدابرداری، تلویزیون سایزبزرگ و سایر موارد برگزاری مراسم افتتاحیه طبق استانداردهای تشریفات ریاست جمهوری انجام شد.